Wedding Harpist, Vale of Glamorgan, Bridgend, Cardiff, Swansea – Heledd Lyne

Gall sain hudolus y delyn greu’r awyrgylch perffaith ar gyfer unrhyw achlysur – boed yn briodas, yn barti penblwydd neu yn aduniad â hen ffrindiau.

Dechreuodd Heledd ganu’r delyn tra yn yr ysgol gynradd. Parhaodd i ddysgu o dan adain Nia Siân Davies, gan lwyddo Gradd 8 ag anrhydedd. Mae Heledd yn byw yn Llanilltud fawr, Bro Morgannwg ac yn parhau i estyn ei repertoire i fod yn addas at unrhyw achlysur.

Yn delynores hunangyflogedig ers dros 10 mlynedd, perfformiodd Heledd mewn amrywiaeth o leoliadau a digwyddiadau – o glogwyni gwyntog Bae Oxwich i loriau chic Harvey Nichols. Cafodd tai bwyta bleser ei chwmni ar achlysuron fel Dydd Gwyl Dewi a Diwrnod Sain Ffolant. Croesawodd long fordaith o’r Almaen i ddociau Abertawe, a hi oedd yn gyfrifol am ddiddanu gwesteion priodas Andy Moore, cyn-chwaraewr rygbi i Gymru. Yn ogystal â’r gantores fyd-enwog Katherine Jenkins, cafodd Heledd y fraint o ddarparu adloniant ar gyfer ail-agoriad Gwesty’r Dragon yn Abertawe. Yn fwy diweddar bu hefyd yn recordio gyda’r fiolinydd Kate Chruscicka.

Gall Heledd gynnig dewis eang o gerddoriaeth ar y delyn, gan gynnwys darnau traddodiadol Cymreig a chlasurol, caneuon o’r sioeau a rhai gan artistiaid modern fel The Beatles a Coldplay. Mae hefyd yn barod i roi cynnig ar ddarnau newydd fel y dymunwch, os ydynt yn addas i’r delyn.