Wedding Harpist, Vale of Glamorgan, Bridgend, Cardiff, Swansea – Heledd Lyne

Ciniawau a Phartïon

Gall Heledd ddod ag ychydig o foesuthrwydd i’ch parti drwy lenwi’r ystafell a chainc lon y delyn. Gellir chwarae amrywiaeth eang o gerddoriaeth, neu gellir dewis thema sy’n addas i’r digwyddiad, er engrhaifft, darnau traddodiadol, casgliad mwy cyfoes, neu gerddoriaeth glasurol.

Ymysg y digwyddiadau y bu Heledd yn rhan ohonynt y mae parti penblwydd mewn pabell yn yr ardd lle y bu’n diddanu carfan fach o westeion; parti tei-ddu i ddathlu dyweddïad, a dathliad penblwydd hanner cant yn y Royal Armouries yn Leeds.