Wedding Harpist, Vale of Glamorgan, Bridgend, Cardiff, Swansea – Heledd Lyne

Y Croesawu

Gall Heledd ddiddanu’ch gwesteion gydag amrywiaeth eang o gerddoriaeth wrth iddynt ymlacio ac ymgynnull cyn y wledd, ac wrth i’r lluniau gael eu tynnu. Bydd yr offeryn prydferth hefyd yn ganolbwynt i’r ystafell. Ar ben hyn, os oes lle priodol ac os yw’r tywydd yn caniatáu, gellid gosod y delyn y tu allan.

Bydd y Croesawu fel arfer yn parhau am oddeutu awr i awr a hanner.

Gweler Repertoire Heledd am ddewis eang o gerddoriaeth.