Wedding Harpist, Vale of Glamorgan, Bridgend, Cardiff, Swansea – Heledd Lyne

heledd-lyne-2

Y Briodas

Bydd cerddoriaeth swynol y delyn yn creu awyrgylch hudolus ar ddiwrnod eich priodas. Yn hytrach na sain yr organ neu gerddoriaeth ar dâp, bydd y delyn yn gyfieiliant bythgofiadwy i’ch diwrnod mawr.

Y pecyn seremoni:

  • Tua 15 munud o gerddoriaeth gefndirol tra bo’r gwesteion yn cymryd eu lle;
  • Ymdeithgan wrth i’r briodferch gyrraedd;
  • Dau neu dri darn i’w canu yn ystod arwyddo’r gofrestr;
  • Darn ôl-ymdeithiol wrth i’r pâr priod adael.


Gweler Repertoire Heledd am ddewis eang o gerddoriaeth.

Cewch ddewis casgliad o gerddoriaeth sy’n bersonol i chi, a sicrhau bod y dewis terfynol yn cyd-fynd â’ch gofynion yn berffaith. Gall Heledd gynnig ymgynghoriad am ddim yn ei chartref lle y gall roi help a chyngor wrth drafod unrhyw ofynion arbennig.

Yn ddiweddar, llaciwyd y gyfraith ynglyn â cherddoriaeth grefyddol mewn seremonïau sifil. Serch hynny, gall gwahanol gofrestryddion ddehongli’r rheolau’n wahanol. Os oes gennych unrhyw bryder bod naws grefyddol i’r gerddoriaeth a ddewiswyd, siaradwch â’ch cofrestrydd. Er hyn, ni chaniateir unhyw emynau, hyd yn oed heb eiriau.

Syniadau am gerddoriaeth ar gyfer y gwasanaeth:

Traddodiadol:
Mynediad y briodferch:
The Bridal March, Wagner (Here Comes the Bride)

Arwyddo’r gofrestr:
Barcarolle, Offenbach
Chaconne
Minuet in G, Bach

Yr ymadawiad:
The Wedding March, Mendelssohn

Rhamantus:
Mynediad y briodferch:
Canon in D, Pachelbel

Arwyddo’r gofrestr:
Songbird, Eva Cassidy
Will Ye Go Lassie, Go (Traddodiadol i’r Alban)
Fields of Gold, Sting

Yr ymadawiad:
Minuet in G, Bach

Rhywbeth ychydig yn wahanol:
Mynediad y briodferch:
Greatest Day, Take That

Arwyddo’r gofrestr:
Clocks, Coldplay
I Say a Little Prayer, Bacharach

Yr ymadawiad:
Can’t Take My Eyes off of You, Crewe & Gaudio